Wyniki finansowe Grupy Lavazza za 2018 rok
 


 


Wyniki finansowe Grupy Lavazza za 2018 rok

2019-04-08

Wyniki za rok 2018 uwidaczniają solidny i rentowny wzrost. Grupa kontynuuje realizację swojej strategii internacjonalizacji, a rynki zagraniczne generują obecnie 64 proc. jej przychodów.

Przychody: 1,87 mld EUR — wzrost o 9,3 proc. wobec 1,71 mld EUR w 2017 r. (wzrost organiczny = 6,6 proc.)
EBITDA: 197,3 mln EUR — wzrost o 6,2 proc. wobec 185,8 mln EUR w 2017 r., przy marży EBITDA na poziomie 10,6 proc. (zbliżonej do wartości z poprzedniego roku)
Skorygowany zysk EBITDA: 206,5 mln EUR — wzrost o 9 proc. wobec 189,5 mln EUR w 2017 r.
EBIT: 110,7 mln EUR — wzrost o 2,0 proc. wobec 108,5 mln EUR w 2017 r., przy marży EBIT na poziomie 5,9 proc. (zbliżonej do wartości z poprzedniego roku)
Zysk netto: 87,9 mln EUR — wzrost o 12,9 proc. wobec 77,9 mln EUR w 2017 r.
Sytuacja finansowa netto: 15,0 mln EUR wobec 503,0 mln EUR w 2017 r. z uwagi na przejęcia sfinalizowane w 2018 r. i znaczne wygenerowane środki pieniężne.

Turyn, 3 kwietnia 2019 r. — Zarząd Grupy Lavazza przeanalizował i zatwierdził projekty sprawozdań finansowych spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych na dzień 31 grudnia 2018 r.; skonsolidowane sprawozdania finansowe po raz pierwszy zostały sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości MSSF.
„Rok 2018 był rokiem solidnego wzrostu, który przejawiał się we wzroście rentowności operacyjnej, dalszym umacnianiu się naszej marki i silnej ekspansji zarówno we Włoszech, jak i na rynkach zagranicznych, zwłaszcza we Francji, Ameryce Północnej, Europie Wschodniej i Wielkiej Brytanii” — powiedział dyrektor generalny Grupy Lavazza Antonio Baravalle. „Kontynuowaliśmy inwestycje w zwiększanie innowacyjności naszej oferty, a dzięki przejęciu australijskiej spółki Blue Pod i segmentu napojów koncernu Mars Inc. w sektorze automatów sprzedających, wzmocniliśmy naszą bezpośrednią działalność operacyjną we wszystkich segmentach rynku kawy. Skonsolidowaliśmy rozwój naszej struktury nadzoru przez wdrożenie zaawansowanych systemów zarządzania ryzykiem i mianowanie Enrico Cavatorty, czołowego menedżera dogłębnie znającego rynek międzynarodowy, dyrektorem ds. finansowych i korporacyjnych. Rok 2019 będzie rokiem dalszej ekspansji opartej na integracji przejętych przez nas przedsięwzięć i organicznym wzroście Grupy”.
Skonsolidowane przychody sięgnęły 1,87 mld EUR, co oznacza wzrost o 9,3 proc. w porównaniu z 1,71 mld EUR w poprzednim roku. Wzrost ten wynika zarówno z integracji przedsiębiorstw przejętych w 2017 r. (Nims, Kicking Horse i ESP), jak i z dobrego wzrostu organicznego zwłaszcza we Włoszech, Francji, Ameryce Północnej, Europie Wschodniej i Wielkiej Brytanii.

We Włoszech, które odpowiadają za ok. 36 proc. całkowitych przychodów, Grupa Lavazza utrzymała się na pozycji lidera we wszystkich kanałach. Było to możliwe dzięki poszerzeniu oferty handlowej w segmencie kapsułek jednorazowych (Single Serve), który w dalszym ciągu odnotowuje najbardziej dynamiczne wzrosty w obszarze handlu detalicznego oraz dzięki rozbudowie działalności handlowej w sektorze kawy pitej poza domem (Out of Home).
Zysk EBITDA Grupy Lavazza wyniósł 197,3 mln EUR, co oznacza wzrost o 6,2 proc. wobec 185,8 mln EUR w poprzednim roku, przy marży EBITDA na poziomie 10,6 proc.
Skorygowany zysk EBITDA ukształtował się na poziomie 206,5 mln EUR, zwiększył się więc o 9 proc. w stosunku do 189,5 mln EUR w 2017 r. (przed uwzględnieniem kosztów jednorazowych związanych z przejęciami).
Wynik operacyjny (EBIT) wyniósł 110,7 mln EUR i wzrósł o 2,0 proc. w porównaniu z poziomem 108,5 mln EUR w 2017 r., przy marży EBIT w wysokości 5,9 proc.
Zysk netto w wysokości 87,9 mln EUR zwiększył się o 12,9 proc. względem 77,9 mln EUR w 2017 r.
Sytuacja finansowa netto to 15,0 mln EUR wobec 503,0 mln EUR w 2017 r. z uwagi na przejęcia przeprowadzone w 2018 r. i znaczne wygenerowane środki pieniężne.
W 2018 r. Grupa Lavazza kontynuowała swoją międzynarodową strategię rozwoju, ukierunkowaną na zwiększanie niezależności i konkurencyjności na poziomie globalnym. Grupa realizowała też obejmującą wiele marek strategię, aby stać się producentem kawy premium, skoncentrowanym wyłącznie na wysokiej jakości kawie we wszystkich postaciach.
W ubiegłym roku Grupa zakończyła integrację przedsiębiorstw Nims, Kicking Horse Coffee i ESP. Zgodnie ze swoją strategią internacjonalizacji sfinalizowała też dwa przejęcia w sektorze dystrybucji opartej na automatach. W lipcu 2018 r. Grupa nabyła 100 proc. udziałów w Blue Pod Coffee Co., australijskim przedsiębiorstwie z Mulgrave w stanie Wiktoria, specjalizującym się w dystrybucji systemów espresso marki Lavazza (kapsułek i ekspresów do kawy) dla sektora dostarczania kawy do biur (Office Coffee Service).

W grudniu 2018 r. Grupa sfinalizowała przejęcie segmentu kawowego koncernu Mars Inc. (obecnie Lavazza Professional) w Ameryce Północnej, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Kanadzie i Japonii oraz powiązanych systemów i zakładów produkcyjnych w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Lavazza Professional obejmuje segment ekspresów do kawy Flavia i automatów sprzedających KLIX — to produkty cieszące się dużą popularnością na swoich rynkach, którym towarzyszy obszerna oferta kawy i innych napojów sprzedawanych pod markami zastrzeżonymi (np. Alterra) lub na licencji. W 2017 r. oba przejęte przedsiębiorstwa wygenerowały w sumie sprzedaż na poziomie ok. 350 mln USD i zatrudniają ok. 900 pracowników. Działalność operacyjna pozwoliła Grupie Lavazza na dalsze wzmacnianie bezpośredniej działalności we wszystkich segmentach rynku kawy, w szczególności w segmencie kawy pitej poza domem (Out of Home), dzięki czemu marka może prowadzić bardziej bezpośredni dialog z konsumentami.

Rok 2018 był również rokiem otwarcia kompleksu Nuvola — nowej siedziby głównej Grupy w Turynie. Nuvola Lavazza jest efektem złożonego planu inwestycyjnego o wartości ponad 120 mln EUR i ucieleśnia wartości i ponad 120-letnią historię przedsiębiorstwa. Budowlę zaprojektował architekt Cino Zucchi, a ona sama wprowadza do turyńskiej dzielnicy Aurora nowy, innowacyjny styl i inteligentne rozwiązania. To środowisko zaprojektowane z myślą o inspirowaniu ludzi i zachęcaniu ich do dialogu przez wspólne doświadczenia kulturowe, społeczne, smakowe i biznesowe. Dzięki bezkompromisowemu stanowisku Grupy Lavazza w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, nowy budynek Nuvola otrzymał platynowy certyfikat LEED, stanowiący najwyższy poziom w systemie oceny doskonałości energetycznej i środowiskowej budynków. Obiekt Nuvola Lavazza jest uznawany za jeden z najbardziej ekologicznych budynków na świecie.
Warto dodać, że marka Lavazza jest zaliczana do 100 czołowych marek świata pod względem reputacji — zajęła 49. miejsce w 2018 r. i 38. miejsce w roku 2019 w rankingu Global Rep Track, który stanowi doroczne zestawienie przedsiębiorstw cieszących się najlepszą reputacją na świecie i jest przygotowywany przez firmę Reputation Institute, czołowego globalnego dostawcę usług pomiaru reputacji przedsiębiorstw i zarządzania nią.


Komunikaty Branżowe
W najnowszym wydaniu
 
Strefa prenumeratora
ARCHIWUM ONLINE RESTAURACJI:

Login:
Hasło:
Zapomniałem hasło

E-tygodnik
Bądź na bieżąco
Jeżeli chcesz otrzymywać w każdy poniedziałek przegląd najważniejszych informacji branżowych, zapisz się do listy subskrybentów.Jeżeli chcesz wypisać się z listy odbiorców newslettera, wpisz adres e-mailowy i kliknij "rezygnuję".
Twój e-mail