WYNIKI FINANSOWE GRUPY ES-SYSTEM ZA II KW. i I PÓŁ. 2018 R.
  
WYNIKI FINANSOWE GRUPY ES-SYSTEM ZA II KW. i I PÓŁ. 2018 R.

2018-08-22

WZROST SPRZEDAŻY I UMOCNIENIE POZYCJI NA RYNKU OŚWIETLENIOWYM W KRAJU,  POPRAWA ZYSKÓW W II KW. BR. DOBRYM PROGNOSTYKIEM NA KOLEJNE KWARTAŁY, PERSPEKTYWA WYŻSZYCH PRZYCHODÓW W KRAJU.

Screen Shot 2018 08 22 at 15.15.16

 

– W I i II kw. br. ES-SYSTEM wykorzystał dobrą koniunkturę w branży i umocnił pozycję na rynku krajowym, odnotowując blisko 8% wzrost przychodów r/r. Poprawa sprzedaży w kraju idzie w parze z poprawą zysków w II kw. br., co jest dobrym prognostykiem na kolejne kwartały 2018 r. Mamy nadzieję, że poszerzanie oferty o innowacyjne rozwiązania oświetleniowe, w szczególności w technologii LED, prezentowane na tegorocznych targach Light&Building zaowocuje wzrostem sprzedaży w br. – komentuje Rafał Gawrylak, Prezes spółki ES-SYSTEM.

PRZYCHODY STABILNIE PRZY WZROSTACH W KRAJU
Przychody ze sprzedaży zrealizowane w II kw. br. wyniosły 49,7 mln zł i były niższe o 2,8% r/r, co wynika ze spadku sprzedaży zagranicznej, przy jednoczesnych wzrostach sprzedaży krajowej. Narastająco przychody Grupy ukształtowały się na analogicznym r/r poziomie 91,4 mln zł, tj. spadek o 0,9% r/r.
Marża wyrażona w % na sprzedaży ogółem w I pół. 2018 r. wyniosła 40,6% i była wyższa niż w analogicznym okresie 
2017 r. o 3,0 p.p. r/r.

HOSSA NA RYNKU OŚWIETLENIOWYM W KRAJU
Na rynku krajowym w II kw. 2017 r. Grupa ES-SYSTEM zanotowała przychody na poziomie 41 mln zł, tj. 5,2% wzrostu r/r. Narastająco w I pół. sprzedaż w kraju wzrosła do poziomu 74,4 mln zł, czyli o blisko 8% r/r.

W ujęciu segmentowym w II kw. br. oświetlenie architektoniczne zanotowało nieznaczny spadek sprzedaży o 3,7% r/r, co jest pochodną przesunięć inwestycji, których realizacja spodziewana jest w III kw. 2018 r. Narastająco, w segmencie architektonicznym Grupa osiągnęła wzrost sprzedaży o 9,5% r/r. Do kluczowych realizacji w omawianym segmencie można zaliczyć m.in.: Galerię Forum w Gdańsku oraz biurowiec Sagitarius we Wrocławiu.
W oświetleniu zewnętrznym w II kw. 2018 r. nastąpił wzrost sprzedaży o 2,9% r/r, natomiast w całym półroczu o 5,8% r/r, co jest wynikiem realizacji kilku znaczących inwestycji w sektorze publicznym, m.in. rozbudowy ul. Świętojańskiej i ul. 10 lutego w Gdyni.
W oświetleniu przemysłowym w II kw. 2018 r. sprzedaż wzrosła o 25,2% r/r., pochodna realizacji części inwestycji przesuniętych z I kw. br. oraz wprowadzenia do oferty nowoczesnego systemu CYBERIA. W I pół. br. segment ten odnotował wzrost o 11,4% r/r. Realizacje przemysłowe ES-SYSTEM to m.in.: oświetlenie hali magazynowej TPV Displays w Gorzowie Wielkopolskim oraz modernizacja oświetlenia hal magazynowo-produkcyjnych w centrum dystrybucyjnym Hines w Będzinie.
W oświetleniu awaryjnym w II kw. br. sprzedaż spadła o 6,9% r/r, a w całym I pół. o 6,1% r/r. Kontynuowana jest strategia rozwoju produktowego, uwzględniająca obligatoryjną certyfikację krajową, która poszerzy ofertę oświetlenia awaryjnego wraz z poprawą jej konkurencyjności. Obserwacja istniejących procesów inwestycyjnych daje podstawy do wzrostów w zakresie oświetlenia awaryjnego w II połowie roku.
Segment sterowania w II kw. odnotował wzrost o 120% r/r., a w I pół. o 97,8% r/r. Produkty z segmentu sterowania znalazły zastosowanie w takich realizacjach jak: budynek biurowy State Street w Krakowie, czy sterowanie oświetleniem ulicznym w Gminie Raciechowice.

– Widzimy potencjał dla wzrostów we wszystkich segmentach działalności Grupy. W II kw. wprowadziliśmy na rynek systemy oświetlenia architektonicznego, które miały swoją premierę na targach Light&Building we Frankfurcie. Premiery nowych systemów opraw przemysłowych i uzupełnienie oferty o rozwiązania o podwyższonej odporności na niekorzystne warunki środowiskowe powinny zapewnić wzrost w tym segmencie. Zainteresowanie inwestorów modernizacją oświetlenia ulicznego i iluminacji może przełożyć się na dalszy wzrost sprzedaży w segmencie oświetlenia zewnętrznego – komentuje Rafał Gawrylak, prezes spółki ES-SYSTEM.

W II kw. 2018 r. spółka zakończyła lub kontynuowała realizację m.in.:
Biurowiec Nowogrodzka Square – Warszawa
Galeria handlowa Forum – Gdańsk
Centrum wystawienniczo-konferencyjne Hewelianum – Gdańsk
Obiekt sportowy MOKSiR – Puck
Osiedle mieszkaniowe Nowe Czyżyny – Kraków
Zakład produkcyjny NGK Ceramics Polska – Dąbrowa Górnicza
Chłodnie Mrozpak – Bytom
Modernizacja oświetlenia, system sterowania – gmina Raciechowice

EKSPORT
Sprzedaż zagraniczna w II kw. 2018 r. zanotowała spadek o 28,6% r/r do poziomu 8,7 mln zł. Narastająco sprzedaż eksportowa ukształtowała się na poziomie 17 mln zł, co oznacza spadek o 26,7% r/r. Spadki na rynku eksportowym związane są z mniejszą liczbą dużych wartościowo projektów realizowanych w 2018 r.

Działalność Spółki ES-SYSTEM UK Ltd w II kw. 2018 r. zaowocowała realizacją pierwszych projektów na perspektywicznym rynku brytyjskim, w tym m. in.: I etapu oświetlenia zakładu przetwórczego Marine Harvest w Szkocji.

W ujęciu segmentowym, struktura sprzedaży za granicą pokazuje silną pozycję ES-SYSTEM w oświetleniu zewnętrznym i awaryjnym, gdzie spółka odnotowała skokowe wzrosty w II kw. 2018 r.

W II kw. 2018 r. spółka zakończyła lub kontynuowała realizację m.in.:
Centrum medyczne YURA – Belgrad, Serbia
Liceum francuskie – Ryga, Łotwa
Mediateka – Grasse, Francja
Biurowiec Hubspot – Dublin, Irlandia
Fine Foods Pharmaceuticals – Bergamo, Włochy
Uniwersytet Luminy –  Marsylia, Francja
Fabryka Lacpatric – Strabane, Irlandia Północna
Galeria sztuki Legat– Kargijevać, Serbia

OK. 80% SPRZEDAŻY GRUPY TO INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA LED
Narastająco sprzedaż rozwiązań w technologii LED w I pół. 2018 r. stanowiła 78% całkowitych przychodów ze sprzedaży spółki, tj. 71,3 mln zł, wobec 68,7% udziału, tj. 63,3 mln zł w I pół. 2017 r. W kraju Grupa zanotowała wzrost udziału w sprzedaży produktów LED do 76,4% z 67,7% w analogicznym okresie ubiegłego roku. W eksporcie procentowy udział sprzedaży produktów LED wzrósł do 85% z 72% w I pół. 2017 r.

POPRAWA ZYSKÓW W II KW. DOBRYM PROGNOSTYKIEM NA KOLEJNE KWARTAŁY  
Zysk operacyjny w II kw. 2018 r. wyniósł 3,8 mln zł w porównaniu do 3,6 mln zł w analogicznym okresie 2017 r., tj. 4,1% wzrostu r/r. Po I pół. Grupa odnotowała zysk operacyjny na poziomie 4 mln zł, wobec 4,2 mln zł w I pół. 2017 r., co oznacza spadek o 6,2% r/r. Koszty operacyjne Grupy, narastająco w br., wyniosły 33,9 mln zł i były wyższe o 3 mln zł wobec analogicznego okresu 2017 r., tj. o 9,6% r/r. Wynik głównie wzrostu kosztów sprzedaży o 2,8 mln zł do poziomu 23,2 mln zł tj. 13,5% r/r. Za wzrost kosztów sprzedaży odpowiadają głównie wyższe koszty wynagrodzeń w ES-SYSTEM S.A. oraz udział w targach Light&Building we Frankfurcie (koszt ok. 1 mln zł). Koszty zarządu wzrosły o 0,2 mln zł r/r, tj. 2,1%. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej w I pół. 2018 r. wyniósł 0,7 mln zł wobec 0,4 mln zł w 2017 r.

Narastająco Grupa Kapitałowa po I pół. zanotowała zysk netto w wysokości 3,85 mln zł w porównaniu do 4 mln zł w analogicznym okresie 2017 r., tj. 5,1% spadku r/r.

DOBRA KONIUNKTURA, PERSPEKTYWA POPRAWY WYNIKÓW SPRZEDAŻY W KRAJU
W oparciu o wyniki II kw. 2018 r. i wielkość portfela zamówień, Zarząd zakłada utrzymanie tendencji wzrostowej sprzedaży krajowej w III kw. 2018 r. oraz jej wzrost w stosunku do wyniku z III kw. 2017 r. W ujęciu rocznym Zarząd dąży do utrzymania co najmniej jednocyfrowego (w ujęciu %) wzrostu sprzedaży.

– Trwają prace nad udoskonaleniem efektywności struktury sprzedażowej, aby zwiększyć portfel projektów w eksporcie. Obserwowany jest także wzrost liczby projektów bazujących na nowych rozwiązaniach, dla których sprzedaż powinna być widoczna z początkiem przyszłego roku. Nowości w ofercie ES-SYSTEM będą w II pół. br. prezentowane na międzynarodowych imprezach wystawienniczych w Dubaju, Londynie, Kolonii oraz Nantes. Udział w targach posłuży nie tylko nawiązaniu nowych kontaktów, ale również umocnieniu pozycji sprzedażowej w tych regionach – mówi Prezes ES-SYSTEM.

Na podstawie posiadanego portfela zamówień, Zarząd spodziewa się w III kw. 2018 r. sprzedaży eksportowej na porównywalnym poziomie r/r oraz utrzymania tendencji wzrostowej udziału w całości sprzedaży oświetlenia LED i produktów opartych o rozwiązania HCL. Natomiast w całym 2018 r. Zarząd nie oczekuje wzrostu sprzedaży eksportowej względem 2017 roku.


Komunikaty Branżowe
W najnowszym wydaniu
 
Strefa prenumeratora
ARCHIWUM ONLINE RESTAURACJI:

Login:
Hasło:
Zapomniałem hasło

E-tygodnik
Bądź na bieżąco
Jeżeli chcesz otrzymywać w każdy poniedziałek przegląd najważniejszych informacji branżowych, zapisz się do listy subskrybentów.Jeżeli chcesz wypisać się z listy odbiorców newslettera, wpisz adres e-mailowy i kliknij "rezygnuję".
Twój e-mail