Kucharz - intuicję wyrabia w szkole
 


Kucharz - intuicję wyrabia w szkole

Reforma systemu edukacji zmieni szkolnictwo gastronomiczne tylko pod względem organizacyjnym. Głębsze przeobrażania mogą je czekać, gdy poznamy wyniki prac ekspertów badających ewentualną konieczność modernizacji zawodów z branży HoReCa.

rs 2017 04ac 21

  Wprowadzane obecnie zmiany w systemie szkolnictwa zawodowego w zamyśle ich twórców mają przynieść skutek w postaci ściślejszego powiązania kształcenia zawodowego z rynkiem pracy oraz zwiększenia możliwości nabywania i podnoszenia kwalifikacji w nowej strukturze szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Mianowicie od 1 września 2017 r. w systemie oświaty nauka zawodów prowadzona będzie w następujących typach szkół: czteroletnim technikum dla młodzieży, trzyletniej branżowej szkole I stopnia dla młodzieży (zastąpiła dotychczasową trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową) oraz szkole policealnej. Z kolei od 1 września 2019 r. rozpocznie się kształcenie w pięcioletnim technikum dla młodzieży, a od 1 września 2020 r. – w branżowej szkole II stopnia, przeznaczonej dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia. 

Podstawa programowa pozostaje bez zmian

W marcu br. minister edukacji narodowej Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Określa ono 213 zawodów, w których kształcenie będzie mogło być prowadzone od 1 września 2017 r. Dotyczy nauki w klasach pierwszych branżowych szkół I stopnia, klasach pierwszych czteroletniego technikum oraz semestrach pierwszych szkół policealnych. W dokumencie uwzględniono zarówno dotychczas istniejące, jak i nowe zawody, określone na wnioski ministrów właściwych dla tych zawodów, oraz zmiany w dotychczasowych zawodach zgłoszone przez ministrów dla nich właściwych. W odniesieniu do kształcenia w zawodach branży gastronomicznej nadal w systemie oświaty kształcenie zawodowe będzie mogło odbywać się w szkołach (w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego) oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (w kwalifikacjach, w których przewidziano możliwość realizacji takiego kształcenia). – Zgodnie z podpisanym rozporządzeniem kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych będzie prowadzone w branżowej szkole II stopnia oraz technikum. W zawodzie tym wyodrębniono dwie kwalifikacje: K1 sporządzanie potraw i napojów oraz K2 organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Ponadto w technikum nadal będzie mogło odbywać się kształcenie w zawodzie kelner, w którym też wyodrębniono dwie kwalifikacje: K1 wykonywanie usług kelnerskich oraz K2 organizacja usług gastronomicznych. Kształcenie w kwalifikacjach wyodrębnionych w wyżej wymienionych zawodach może również odbywać się na kwalifikacyjnych kursach zawodowych – wyjaśnia Anna Ostrowska, rzecznik Ministerstwa Edukacji Narodowej. W branżowej szkole I stopnia uczniowie będą mogli się kształcić m.in. w zawodzie kucharz, w którym wyodrębniono jedną kwalifikację K1 sporządzanie potraw i napojów. Kształcenie w tej kwalifikacji może być realizowane również na kwalifikacyjnych kursach zawodowych....Rafał skórski

Restauracja 2/2017, TEMAT NUMERU
Strefa prenumeratora


  Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.

Czytaj dalej kupując prenumeratę „Restauracji” w wersji papierowej, lub cyfrowej.

Prenumerata RESTAURACJI to:
  • Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania dwumiesięcznika
  • Dostęp do archiwum wydań „Restauracji” w wersji online
  • Specjalistyczne raporty w ramach prenumeraty
Prenumeratę możesz zamówić:
  • Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 20
  • Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego na stronie www.sklep.pws-promedia.pl
Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Restauracji napisz skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.pl
W najnowszym wydaniu
 
Strefa prenumeratora
ARCHIWUM ONLINE RESTAURACJI:

Login:
Hasło:
Zapomniałem hasło

E-tygodnik
Bądź na bieżąco
Jeżeli chcesz otrzymywać w każdy poniedziałek przegląd najważniejszych informacji branżowych, zapisz się do listy subskrybentów.Jeżeli chcesz wypisać się z listy odbiorców newslettera, wpisz adres e-mailowy i kliknij "rezygnuję".
Twój e-mail