Zero emisji dwutlenku węgla i o połowę mniejsze zużycie wody w browarach – nowe cele zrównoważonego rozwoju Grupy Carlsberg do 2030 r.
 
Zero emisji dwutlenku węgla i o połowę mniejsze zużycie wody w browarach – nowe cele zrównoważonego rozwoju Grupy Carlsberg do 2030 r.

2017-06-20

Grupa Carlsberg ogłosiła nowe cele zrównoważonego rozwoju pod hasłem „Together Towards ZERO”, które stanowią ambitne odniesienie dla branży. Zakładają one, że do 2030 r. Grupa zminimalizuje emisję dwutlenku węgla do zera, obniży o połowę zużycie wody w browarach, zredukuje do zera liczbę wypadków we wszystkich swoich lokalizacjach na świecie oraz zapewni konsumentom 100 proc. możliwości wyboru bezalkoholowych wariantów piw. Etap pośredni do 2022 roku zakłada m.in. wykorzystywanie energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie ze źródeł odnawialnych.

Nowe cele są odpowiedzią na konieczność ograniczenia negatywnego wpływu
na środowisko i potrzebę edukacji konsumentów w zakresie odpowiedzialnego spożycia alkoholu. Priorytety „Together Towards ZERO” są częścią globalnej strategii SAIL’22 Grupy Carlsberg.

Cele „Together Towards ZERO” zostały opracowane we współpracy z uznanymi ekspertami m.in. z Carbon Trust oraz WWF International. Są one również spójne z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ i ustaleniami konferencji klimatycznej w Paryżu.

 

Założenia i cele „Together Toward ZERO”

 

ZERO emisji dwutlenku węgla

 

 • Zmiany klimatyczne to jeden z najpoważniejszych problemów współczesnego świata i jak potwierdzono w Porozumieniu Paryskim, należy im jak najszybciej przeciwdziałać. Grupa Carlsberg we współpracy z organizacją Carbon Trust,
  na bazie danych naukowych ustaliła swoje cele dot. redukcji emisji CO
  2.

 • Celem Grupy Carlsberg jest ZERO emisji CO2 w browarach do 2030 roku
  i stosowanie 100 proc. energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie ze źródeł odnawialnych do 2022 roku.

 • Carlsberg, w ramach Carlsberg Circular Community (Społeczności Obiegu Zamkniętego), angażuje również swoich partnerów do zredukowania emisji typu „beer-in-hand” o 30 proc.1 do 2030 roku w ramach łańcucha wartości.

 

ZERO marnowania wody

 

 • W dzisiejszych czasach jest zbyt wiele miejsc na świecie, w których wodą
  nie gospodaruje się w sposób optymalny, a jej niedostatek stanowi poważny problem.
  W 2016 roku Grupa Carlsberg podjęła współpracę z organizacją ekologiczną WWF International, aby zidentyfikować te ze swoich browarów, które są narażone na ryzyko problemów z dostępnością do zasobów wody.

 • Celem Grupy jest ograniczenie zużycia wody2 w browarach o 25 proc. do roku 2022, a do roku 2030 - o 50 proc. Grupa Carlsberg podejmie też współpracę z partnerami w celu odpowiedzialnego gospodarowania wodą w browarach, które znajdują się na terenach z ograniczoną dostępnością do wody (Azja).

 

ZERO nieodpowiedzialnego spożywania alkoholu

 

 • Należy zapobiegać nadużywaniu alkoholu i jego nieodpowiedzialnej konsumpcji, szczególnie przez kierowców, kobiety w ciąży i osoby niepełnoletnie. Tego typu nieodpowiedzialne zachowania są często wynikiem wielu czynników społecznych i indywidualnych. Carlsberg podejmuje szereg działań, których celem jest edukacja nt. odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu.

 • Nowe cele zakładają, że do 2022 roku konsumenci będą mieli 100 proc. możliwości wyboru wariantów piw bezalkoholowych, dostęp do informacji
  o wartościach odżywczych na opakowaniach i w Internecie. Symbole odpowidzialnościowe np. „W ciąży nie piję alkoholu”, „Alkohol tylko
  dla pełnoletnich”, „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” będą umieszone na 100 proc. opakowań.

 • Dodatkowo działania edukacyjne nt. odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu będą prowadzone na wszystkich rynkach, na których działa firma, zarówno poprzez kampanie własne, jak i we współpracy z partnerami, tak, by skutecznie dotrzeć do konsumentów wybierających piwa Grupy Carlsberg.

 

ZERO wypadków

 

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników jest zawsze na pierwszym miejscu w Grupie Carlsberg. Dotyczy to pracowników produkcji, biur i przedstawicieli handlowych.

 • W 2016 roku nie doszło do żadnego wypadku w ponad połowie lokalizacji Grupy Carlsberg na świecie.

 • W przyjętych celach Grupa zobowiązuje się do 2022 roku zredukować liczbę wypadków o 15 proc. rocznie, zaś do 2030 r. osiągnąć zero wypadków
  we wszystkich lokalizacjach na świecie.

 

Cele określone w „Together Towards ZERO” wynikają z misji Grupy Carlsberg - warzymy dla lepszego dziś i jutra. Grupa będzie nadal pracować wspólnie
ze światowymi ekspertami, aby móc zrealizować wyznaczone cele. Ponadto, bazując na naukowym zapleczu laboratorium Carlsberg, które działa od 140 lat, Grupa planuje zaprosić do współpracy młodych naukowców, którzy zajmą się kwestiami ograniczenia emisji CO
2, ochrony zasobów wodnych i zrównoważonego procesu warzenia piwa.

 

- Światowe wyzwania, takie jak zmiany klimatyczne czy niedostateczne zasoby wody, wymagają zdecydowanego wspólnego działania. Dzięki celom „Together Towards ZERO” w ramach naszej strategii SAIL’22, ustanawiamy w branży nowe standardy dla zrównoważonego rozwoju, opartego na wspólnocie działania i osiągnięciach nauki – powiedział Cees’t Hart, prezes zarządu Grupy Carlsberg.

 

- Together Towards ZERO” to bardzo ambitne cele. Jestem pewien, że ich osiągnięcie w efekcie poprawi naszą wydajność, zmniejszy ryzyko i pozwoli na stworzenie bardziej elastycznego modelu biznesowego, który będzie służył zarówno środowisku, jak i społecznościom lokalnym, w których funkcjonujemy - powiedział Cees’t Hart, prezes zarządu Grupy Carlsberg.

 

Wyznaczenie tak ambitnych celów było możliwe dzięki współpracy z kluczowymi globalnymi organizacjami jak Carbon Trust oraz WWF International, które przeprowadziły wnikliwe analizy działalności Grupy.

 

- Samo stawanie się lepszym już dziś nie wystarcza. Ambicje Carlsberg
dot. zmniejszenia emisji dwutlenku węgla sięgają dalej niż wskazania naukowców. Carlsberg przejął rolę lidera w kilku najważniejszych kwestiach środowiskowych, jakie stoją obecnie przed światem. A to dzięki ambitnej, długoterminowej strategii biznesowej, która skupia się na zapewnieniu zrównoważonej przyszłości
- komentuje cele Grupy Carlsberg Tom Delay, dyrektor generalny Carbon Trust.

 

- Wraz z Grupą Carlsberg wspólnie przeanalizowaliśmy ryzyka związane z niedostatkiem wody na obszarach, na których działa firma i z aktualną strategią dotyczącą wody. Cieszymy się, że Carlsberg wyznacza innym firmom ambitny kierunek. Potwierdzono, że odpowiedzialne zarządzanie zasobami wody wymaga znaczących innowacji technologicznych w browarach i współpracy z innymi zainteresowanymi, którzy działają w rejonach borykających się z problemami niewystarczających zasobów wody. Wszystko po to, by zapewnić długotrwałą jej dostępność ludziom, planecie, a także przedsiębiorstwom- powiedział Jochem Verberne, dyrektor ds. partnerstwa globalnego WWF International.

 

Carlsberg Polska i realizacja nowych celów „Together Towards ZERO”

 

Wszystkie browary Carlsberg Polska moją bardzo dobre parametry zarówno pod kątem zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz wody. Firma inwestuje, by rozwijać zrównoważoną produkcję i poprawiać wyniki środowiskowe. W latach 2015 – 2016 miała miejsce modernizacja i rozbudowa browaru Kasztelan w Sierpcu, największa inwestycja w branży piwnej w ostatnich latach o wartości 180 mln zł, podczas której zastosowano również nowoczesne techniki i rozwiązania służące ochronie środowiska. Działanie to zaowocowało osiągnięciem bardzo dobrych wskaźników redukcji zużycia wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz ograniczeniu emisji CO2.

 

Jedną z największych inwestycji w ostatnim czasie jest modernizacja oczyszczalni ścieków w Browarze Okocim, która zapewni dotrzymanie najbardziej wyśrubowanych norm środowiskowych dotyczących gospodarowania ściekami.

Bardzo istotnym aspektem działalności Carlsberg Polska jest zapewnienie bezpiecznego miejsca pracy wszystkim pracownikom. W firmie prowadzony jest wnikliwy monitoring potencjalnych zagrożeń oraz wdrażane są zapobiegające im programy. W 2016 roku w Browarze Kasztelan certyfikowano system OHSAS 18001- System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Dzięki temu
w sierpeckim browarze zdecydowanie zmniejszono liczbę wypadków
ze zwolnieniem z 7 w roku 2015 do 1 w roku 2016 r.

 

Carlsberg Polska od lat prowadzi kampanie społeczne i edukuje konsumentów
w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu poprzez własne projekty jak również wieloletnie, ogólnopolskie programy realizowane w ramach ZPPP Browary Polskie. Ponadto w ramach samoregulacji branży piwnej na 100 proc. opakowań produktów firmy oraz w całej komunikacji marketingowej widnieją symbole odpowiedzialnościowe: „W ciąży nie piję alkoholu”, „Alkohol tylko dla pełnoletnich”, „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”. Z początkiem czerwca 2017 wystartowała nowa kampania Carlsberg Polska promująca odpowiedzialne spożycie alkoholu pod hasłem “Trzeźwo myślę”.

 

1Przyjmując za podstawę rok 2015, emisja „beer-in-hand” odnosi się do pełnego cyklu emisji dwutlenku węgla przez produkt, uwzględniając cały łańcuch wartości, poza wpływem Grupy Carlsberg: od produkcji rolnej surowców, przez transport i logistykę, po chłodzenie w miejscach sprzedaży detalicznej.

2 Przyjmując za podstawę rok 2015.


Komunikaty Branżowe
W najnowszym wydaniu
 
Strefa prenumeratora
ARCHIWUM ONLINE RESTAURACJI:

Login:
Hasło:
Zapomniałem hasło

E-tygodnik
Bądź na bieżąco
Jeżeli chcesz otrzymywać w każdy poniedziałek przegląd najważniejszych informacji branżowych, zapisz się do listy subskrybentów.Jeżeli chcesz wypisać się z listy odbiorców newslettera, wpisz adres e-mailowy i kliknij "rezygnuję".
Twój e-mail