Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza przetarg
 


Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza przetarg

2018-04-03

Drugi przetarg ustny nieograniczony, na najem lokalu użytkowego na cele gastronomiczne, w budynku w Sławkowie, położonego przy Rynek 2 na działce Nr 3329/1 i 3330/3 będącej własnością Gminy Sławków zapisanej w KW nr KA1D/00013494/8 Sądu Rejonowego  w Dąbrowie Górniczej. Przetarg odbędzie się  w dniu 24 kwietnia 2018r. o godz. 1300 w siedzibie Urzędu Miasta  w Sławkowie, ul. Łosińska 1 - sala posiedzeń na parterze.  Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu została obniżona i wynosi  6 568,44 zł netto. Wysokość wadium: 700,00zł. Termin wniesienia wadium  - najpóźniej do dnia 23 kwietnia 2018r. Umowa najmu nieruchomości zostanie zawarta na okres 5 lat z dodatkowym zapisem  o braku możliwości jego podnajmu. Lokal położony w zabytkowym budynku o pow. 381m2, na które składają się  trzy   pomieszczenia restauracyjne  o pow. 313m2 i zaplecze o pow. 68m2.   Budynek w strefie „A” – pełnej ochrony historycznej struktury przestrzennej. Nr rejestru zabytków A/1591/95 (pozycja w Rejestrze Zabytków Nieruchomych w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Z15). Przeznaczenie nieruchomości w planie  miejscowym: 1.MUz-1 – Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej  w zabytkowym obszarze Starego Miasta.  Ogłoszenie o przetargu opublikowano na stronie internetowej Urzędu Miasta Sławkowa, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.slawkow.pl w zakładce sprzedaż i dzierżawa nieruchomości oraz wywieszono na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu. 

 

rs 2018 1az 06


Komunikaty Branżowe
W najnowszym wydaniu
 
Strefa prenumeratora
ARCHIWUM ONLINE RESTAURACJI:

Login:
Hasło:
Zapomniałem hasło

E-tygodnik
Bądź na bieżąco
Jeżeli chcesz otrzymywać w każdy poniedziałek przegląd najważniejszych informacji branżowych, zapisz się do listy subskrybentów.Jeżeli chcesz wypisać się z listy odbiorców newslettera, wpisz adres e-mailowy i kliknij "rezygnuję".
Twój e-mail