Tork poprawia dobrostan w miejscach pracy
 


Tork poprawia dobrostan w miejscach pracy

2022-05-24

Pakiet produktów higienicznych Tork dla biur to dostosowana do indywidualnych potrzeb oferta artykułów i usług oraz wsparcie specjalistów. Pomaga zarządcom obiektów tworzyć higieniczne miejsca pracy i zapewni

bezpieczny powrót pracowników do biur.

Poprawa jakości sprzątania i higieny bez uszczerbku dla wydajności operacyjnej stała się priorytetem dla zarządców nieruchomości i firm obsługujacych obiekty1. Według badań, 80% społeczeństwa oczekuje w publicznych toaletach bardziej bezpiecznego i czystego środowiska niż przed COVID-192. Hybrydowy model pracy i większy nacisk na higienę w przestrzeniach wspólnych to dodatkowe wyzwania dla kierowników obiektów biurowych. W zależności od tego, ilu pracowników w danym momencie korzysta z biura, potrzeby w zakresie sprzątania i higieny mogą się zmieniać.

Aby pomóc sprostać nowym wyzwaniom i zapewnić odpowiednie warunki pracy, powstał Pakiet produktów higienicznych Tork dla biur, który oferuje produkty, usługi i specjalistyczne wsparcie. Korzystając z pakietu, znajdziemy odpowiedzi na pytania:

  • jak zmiana systemu organizacji pracy, przejście na hybrydowy model pracy zmieniły wyzwania związane z higieną,

  • w jaki sposób zarządcy obiektów mogą wspierać nowe nawyki w zakresie higieny rąk
    i wprowadzić odpowiednie procedury czyszczenia powierzchni we wspólnych przestrzeniach,

  • jak sprzątanie oparte na danych może pomóc w zapewnieniu stałej wysokiej jakości sprzątania i poprawie wydajności.

Tork Vision Sprzątanie - wiodące na świecie rozwiązanie do zarządzania obiektami – jest częścią pakietu Tork dla biur. Wykorzystując liczniki osób i wymianę informacji pomiędzy dozownikami, dostarcza - w czasie rzeczywistym - dane potrzebne do bieżących działań. Dzięki Tork Vision Sprzątanie, personel eliminuje zbędne czynności i wie, kiedy i gdzie w obiektach sprzątanie jest najbardziej potrzebne.

- Wprowadzenie hybrydowego modelu pracy, spowodowało, że sprzątanie oparte na danych odgrywa szczególnie ważną rolę. Tork Vision Sprzątanie może wskazać newralgiczne punkty
i bieżące potrzeby w obiekcie. Daje pewność, że dozowniki pozostają napełnione przez 99% czasu
3. Narzędzia do raportowania pomagają przestrzegać procedur bezpieczeństwa oraz zapewniają transparentną ocenę pracy firm sprzątających. 100% użytkowników rozwiązania Tork twierdzi, że, sprzątanie oparte na danych pomaga im poprawiać higienę w obiekcie4 — mówi Anna Königson Koopmans, dyrektor ds. marketingu, Essity.

Pakiet Tork dla biur pomaga też kierownikom obiektów realizować cele zrównoważonego rozwoju – bez uszczerbku dla higieny i bezpieczeństwa. Wszystkie produkty i usługi w pakiecie oparte są na ekologicznej, zasobooszczędnej produkcji. Innowacje, takie jak dozowanie pojedynczych odcinków lub porcji produktu i skompresowane wkłady, zachęcają do efektywnego użytkowania oraz przyczyniają się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i ilości odpadów.

1 Badanie ilościowe „Bringing The Office Customer to Life” przeprowadzone na zlecenie Essity w 2020 r.

2 Badanie 2021 przeprowadzone przez United Minds we współpracy z CINT w marcu 2021. Badanie objęło 7 rynków: Chiny, Francję, Niemcy, Hiszpanię, Szwecję, Wielką Brytanię i USA, łącznie 7063 respondentów

3 Pomiar dokonany na podstawie danych z niemal 13 000 połączonych urządzeń w okresie od czerwca do grudnia 2019 r., w oparciu o czas w ciągu miesiąca, przez który urządzenie jest puste, w stosunku do całego miesiąca.

4 Na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej w marcu 2021 r. wśród 34 obecnych klientów Tork Vision Sprzątanie w Europie i Ameryce Północnej


Komunikaty Branżowe
W najnowszym wydaniu
 
Strefa prenumeratora
ARCHIWUM ONLINE RESTAURACJI:

Login:
Hasło:
Zapomniałem hasło

E-tygodnik
Bądź na bieżąco
Jeżeli chcesz otrzymywać w każdy poniedziałek przegląd najważniejszych informacji branżowych, zapisz się do listy subskrybentów.Jeżeli chcesz wypisać się z listy odbiorców newslettera, wpisz adres e-mailowy i kliknij "rezygnuję".
Twój e-mail