270 mld zł rocznie na Zamówienia Publiczne
 

 
270 mld zł rocznie na Zamówienia Publiczne

Jak wydatkować państwowe środki z korzyścią dla Zamawiającego?


Konferencja „Dobre praktyki, SIWZ w zamówieniach publicznych w sektorze sprzątania” podczas Ogólnopolskich Dni Czystości 2017


Wartość rynku zamówień publicznych w Polsce to 270 mld złotych, z czego około 100 mld zł to usługi realizowane wewnętrznie, czyli bez przetargów1. Znacząca część to usługi sprzątania dla szkół, szpitali oraz innych instytucji użyteczności publicznej. Należy pamiętać, że to olbrzymia grupa pracowników, która wymaga prawnej ochrony w celu zapewnienia godnych warunków zatrudnienia, a tym samym życia – przy jednoczesnym rozważnym wydatkowaniu środków publicznych. Według opinii Instytutu Zrównoważonych Zamówień Publicznych do „Krajowego Planu Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2017-2020”, zastosowanie klauzul społecznych jest wciąż symboliczne i poniżej oczekiwań – w latach 2012-2015 wynosiło 4,08%2.


Do realizacji tych celów pomocne może być odpowiednie przygotowanie SIWZ oraz stosowanie Dobrych Praktyk w zamówieniach publicznych. Jak generować oszczędności dzięki outsourcingowi usług sprzątania i jednocześnie stosować Dobre Praktyki to temat konferencji Dobre Praktyki, SIWZ w zamówieniach publicznych w sektorze sprzątania, która odbędzie się 26 kwietnia 2017 roku w trakcie OGÓLNOPOLSKICH DNI CZYSTOŚCI 2017 w Warszawie, organizowanych przez Polską Izbę Gospodarczą Czystości.


„W sektorze usług sprzątania działa obecnie ponad 3500 aktywnych podmiotów, które zatrudniają około 400 000 osób – to ogromna rzesza pracowników, których prawa trzeba respektować. Pracownik, który ma zapewnione bezpieczeństwo zatrudnienia i godne warunki pracy jest pracownikiem długoterminowym, a co za tym idzie wyżej wykwalifikowanym. Tak więc stosowanie klauzul społecznych gwarantuje lepszą jakość i profesjonalizację usług, a jednocześnie zapewnia godne życie i wynagrodzenie pracownikom. Jest to tym bardziej istotne, ponieważ według danych UZP dotyczących istotnych zamówień publicznych udzielonych w latach 2012-2015 tylko 4,08% z nich zawierało klauzule społeczne. Ta sytuacja musi ulec poprawie. Dlatego warto stosować Dobre Praktyki i umożliwić podwykonawcy stosowanie klauzul społecznych, czyli m.in. zatrudniania na umowę o pracę” – mówi Marek Kowalski, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Czystości.


Rola profesjonalnego wykonywania usług sprzątających w szpitalach, szkołach, urzędach gmin, budynkach ministerstw i innych placówkach publicznych, gdzie czystość jest gwarantem bezpieczeństwa publicznego, jest nie do przecenienia. Specjalistyczne firmy dbają o stosowanie najlepszych praktyk i profesjonalnych środków czystości zgodnych ze wszystkimi normami i przepisami prawa. Jednak to po stronie Zamawiającego leży właściwe skonstruowanie SIWZ, przeprowadzenie przetargu i – co kluczowe – ocena kompetencji oferentów. Wybór odpowiedniego wykonawcy zamówienia publicznego to nie tylko kwestia mądrego gospodarowania budżetem, ale przede wszystkim troska o zdrowie milionów Polaków przebywających w tych placówkach.


„Należy pamiętać, że podjęcie właściwej decyzji nie jest proste i w dużej mierze zależy od skrupulatności Zamawiającego, jednak może przynieść wymierne korzyści. Jedną z nich jest znacząca oszczędność finansowa w porównaniu z realizacją sprzątania w ramach własnych zasobów. Profesjonalne firmy mają możliwość negocjowania kosztów zakupu sprzętu oraz środków czystości, gdyż robią to regularnie i w dużych ilościach. Nie bez znaczenia jest wysoki poziom bezpieczeństwa wynikający z daleko idącej specjalizacji. Warto więc stosować Dobre Praktyki i z właściwą starannością przygotować SIWZ oraz rozstrzygnąć przetarg w taki sposób, żeby otrzymać jak najwyższą jakość, a zarazem dokonać realnych oszczędności w budżecie placówki, przy poszanowaniu interesów społecznych” – dodaje Marek Kowalski.


Celem Dobrych Praktyk jest jak najpełniejsze wykorzystanie możliwości, jakie dają Zamawiającym nowe przepisy prawa polskiego i dyrektywy Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim dyrektywa 2014/24/UE. Wykorzystanie tych możliwości zapewni udzielanie zamówień publicznych zgodnie ze standardami ochrony socjalnej pracowników, równą konkurencją i zasadami handlu międzynarodowego, z jednoczesnym zagwarantowaniem Zamawiającemu kontroli nad jakością realizowanego zamówienia publicznego.


Okazją do zapoznania się z kompleksową ofertą produktów, usług i rozwiązań z branży profesjonalnego utrzymania czystości będą konferencje podczas OGÓLNOPOLSKICH DNI CZYSTOŚCI 2017 oraz towarzyszące im ekspozycje. Wydarzenie odbędzie się w dniach 26 – 27 kwietnia w hali EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie.


Więcej informacji dostępnych jest pod linkiem: http://dni-czystosci.com.pl


OGÓLNOPOLSKIE DNI CZYSTOŚCI 2017


Ogólnopolskie DNI CZYSTOŚCI to największe wydarzenie poświęcone utrzymaniu czystości w budynkach i instytucjach użyteczności publicznej. Podczas wydarzenia zaplanowano 9 konferencji tematycznych dedykowanych różnym sektorom, w tym szpitalom, szkołom, czy branży HoReCa. Wydarzeniu towarzyszyć będą także pokazy, podczas których będzie możliwość zapoznania się z najnowszymi technologiami utrzymania czystości. Ponad 70 wystawców będzie dostępnych przez 2 dni dla kilku tysięcy uczestników.


Prelegenci:
Grzegorz Lang – Federacja Przedsiębiorców Polskich.
Jolanta Sergot-Kowalska – biegły sądowy, wieloletni ekspert branżowy, Dyrektor w Cleaning Consulting.
Marek Kowalski – członek Rady Dialogu Społecznego i Przewodniczący Nadzwyczajnego Zespołu ds. Zamówień Publicznych przy Radzie Dialogu Społecznego, Prezes PIGC.
John Barrett – dyrektor wykonawczy ISSA- The Worldwide Cleaning Industry Association.
Magda Baran – lek. med. Przewodnicząca Zespołów Kontroli Zakażeń Szpitalnych, Kraków.
Dariusz Mikołajczyk – Prezes Zarządu HAKO Polska sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu PIGC w latach 2010-2016 oraz Wiceprezes Zarządu ZPB PSC.
Rick O’Shea – Prezes oraz CEO ByoPlanet International, LLC, Florida, USA.
Roman Schmiel – CEO, Scrub Inc., Chicago, USA.
Mirosława Malara – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych.
Piotr Gutry – Regional Scientific Affair & Education Leader - 3M Food Safety.
Magdalena Marciniak – Dyrektor ds. Technicznych Szpital Uniwersytecki nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
Janusz Grabka – Prezes TUV Rheinland Polska.
Tomasz Waczyński – Tarkett.
Tomasz Wojak – Prezes Związku Pracodawców Ochrona.
Andrzej Zawistowski – Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki.
OGÓLNOPOLSKIE DNI CZYSTOŚCI 2017 – Program i miejsce
Miejsce: EXPO XXI, 01-222 Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14
środa – 26 kwietnia    10:00 – 16:00
czwartek – 27 kwietnia 10:00 – 15:30


PROGRAM:
1. 26 kwietnia 2017 r.
a) Sala nr 1 – Czystość i higiena w szpitalach
10.00–10.05 Oficjalne otwarcie Konferencji – Marek Kowalski, Prezes PIGC
10.05–11.00 Sprzątanie w warunkach szpitalnych, specyfika zadań, wyzwania i trudności – Jolanta Sergot-Kowalska, Cleaning Consulting
11.00–11.45 Wpływ braku kontroli procesów utrzymania czystości na zakażenia szpitalne – dr Magda Baran, Szpital MSW Kraków
11.45–12.00 Przerwa kawowa
12.00–12.45 Ubezpieczenia od ryzyk w szpitalach – Piotr Daniluk, PZU
12.45–13.15 Nowoczesne systemy monitorowania posadzek – Piotr Gutry, 3M
13.15–14.15 Jak zapobiegać zakażeniom w placówkach ochrony zdrowia w sposób bezpieczny i ekonomiczny – Mirosława Malara, Prezes PSPE
14.15–15.00 Outsourcing czy in-house w szpitalach? – Magdalena Marciniak, Dyrektor ds. Technicznych Szpital Uniwersytecki nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
15.00–16.00 Panel dyskusyjny
b) Sala nr 2 – Sprzątanie w zamówieniach publicznych dla zamawiających
10.00–11.30 PZP, a potrzeby zamawiających – Grzegorz Lang, Federacja Przedsiębiorców Polskich
11.30–12.15 Dobre praktyki w zamówieniach publicznych – Marek Kowalski, Prezes PIGC
12.15–13.15 Dobre praktyki, SIWZ w zamówieniach publicznych w sektorze sprzątania – Jolanta Sergot-Kowalska, Cleaning Consulting
13.15–13.30 Przerwa kawowa
13.30–14.00 Branżowy znak jakości – Janusz Grabka, Prezes TUV Rheinland Polska
14.00–14.30 Nowoczesne systemy kontroli wykonania usługi – Piotr Gutry, 3M
14.30–15.30 Panel dyskusyjny
c) Sala nr 3 – Branża profesjonalnego sprzątania w erze globalizacji i aktualnych wyzwań rynkowych (konferencja organizowana wspólnie z ISSA, zapewniamy tłumaczenie)
10.00–10.30 Otwarcie panelu tematycznego - Dariusz Mikołajczyk – PIGC, John Barrett - ISSA
10.30–12.00 Strategie cenowe w sektorze usług utrzymania czystości Richard Zinoecker – Simon & Kucher Polska
12.00–12.15 Przerwa kawowa
12.15–13.00 Nowe technologie USA Glen Finkel, Co-founder and President, PURETi Group, LLC, New York, USA
13.00–14.00 Nowe technologie USA Rick O’Shea, President and CEO, ByoPlanet International, LLC, Florida, USA
14.00–15.00 Transformacja biznesu w usługach profesjonalnego sprzątania, historia sukcesu w USA - studium przypadku Roman Schmiel, CEO, Scrub Inc., Chicago, USA
15.00–15.30 Panel dyskusyjny
d) Sala nr 4 – Jak utrzymać atrakcyjność i bezpieczeństwo budynków?
10.00–10.40 Technologie utrzymania czystości, a wykończenie obiektów –Tomasz Waczyński, Tarkett
10.40–11.00 Jak kontrolować serwisy sprzątające – Piotr Gutry, 3M
11.00–12.00 Jak dostosować organizację pracy serwisu do faktycznych potrzeb zamawiających – Jolanta Sergot-Kowalska, Cleaning Consulting
12.00–12.25 Jak kontrolować serwisy sprzątające - Karcher
12.25–12.40 Przerwa kawowa
12.40–13.30 Nowoczesne systemy ochrony obiektów – Tomasz Wojak, Prezes Związku Pracodawców Ochrona
13.30–14.15 Główne elementy kosztów, a budżet – Jolanta Sergot-Kowalska, Cleaning Consulting
2. 27 kwietnia 2017 r.
a) Sala nr 1 – Zamówienia publiczne warsztaty dla wykonawców
10.00–11.00 Na co zwrócić szczególną uwagę przygotowując się do złożenia oferty – Grzegorz Lang, Federacja Przedsiębiorców Polskich
11.00–12.00 Nowe możliwości zapisów w SIWZ – Jolanta Sergot-Kowalska, Cleaning Consulting
12.00–12.30 Na co zwrócić szczególną uwagę przygotowując się do złożenia oferty – Grzegorz Lang, Federacja Przedsiębiorców Polskich
12.30–12.45 Przerwa kawowa
12.45–13.15 Nowoczesne systemy kontroli jakości usługi – Piotr Gutry, 3M
13.15–13.40 Nowoczesne systemy kontroli organizacji pracy - Karcher
13.40–14.30 Podsumowanie – Marek Kowalski, Prezes PIGC
14.45–15.30 Panel dyskusyjny
b) Sala nr 2 – Sprzątanie w szkołach i przedszkolach
10.00–11.00 Czystość w szkołach/przedszkolach - obowiązek? Jolanta Sergot-Kowalska, Cleaning Consulting
11.00–12.00 Jakie są faktyczne obowiązki dyrektorów placówek w zakresie czystości i higieny – SANEPID
12.00–12.15 Przerwa kawowa
12.15–13.00 Norma K-12 – Światowy standard efektywności utrzymania czystości dla szkół
13.00–13.45 Nowoczesne technologie utrzymania czystości w sanitariatach –Marc Ferguson, Kaivac
13.45–14.00 Nowoczesne systemy kontroli jakości usługi – Piotr Gutry, 3M
14.00–15.00 Panel dyskusyjny
c) Sala nr 3 – Praktycy Praktykom
10.00–11.45 Weryfikacja dostawców – jak najefektywniej kupować, Andrzej Zawistowski, Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki
11.45–12.00 Przerwa kawowa
12.00–13.00 Diagnozowanie potrzeb w usługach utrzymania czystości – Jolanta Sergot-Kowalska, Cleaning Consulting
13.00–14.00 Outsorcing czy insorcing usług utrzymania czystości. Dobór technologii gwarancją sukcesu – Dariusz Mikołajczyk. członek Zarządu Europejskiego ISSA Word
14.00–15.30 Panel dyskusyjny
d) Sala nr 4 – Czystość w PKP
10.00–11.00 Prezentacja Księgi Standardów – Marek Kowalski, Prezes PIGC
11.00–12.00 Prawne aspekty stosowania Księgi standardów – Grzegorz Lang, Federacja Przedsiębiorców Polskich
12.00–12.15 Przerwa kawowa
12.15–12.45 Wpływ doboru maszyn na wydajność i jakość usługi – Dariusz Mikołajczyk, członek Zarządu Europejskiego ISSA Word
12.45–13.15 Wpływ doboru środków chemicznych na wydajność i jakość usługi
13.15–15.00 Jak stosować Księgę Standardów w praktyce – Jolanta Sergot-Kowalska, Cleaning Consulting


Polska Izba Gospodarcza Czystości
Polska Izba Gospodarcza Czystości jest instytucją zrzeszającą producentów, dystrybutorów i usługodawców. Głównym celem Izby jest:
reprezentowanie interesów gospodarczych członków Izby, oraz nie będących jej członkami krajowych producentów, dystrybutorów oraz usługodawców w szczególności wobec organów państwowych i samorządowych, a także w relacjach międzynarodowych,
kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, w szczególności opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym w branży czystości,
integrowanie środowiska producentów, dystrybutorów i usługodawców branży czystości w zakresie wprowadzania nowych technik i technologii, a także podejmowanie inicjatyw dla realizacji i przestrzegania aktów normatywnych, krajowych i międzynarodowych.Strefa prenumeratora


  Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.

Czytaj dalej kupując prenumeratę „Restauracji” w wersji papierowej, lub cyfrowej.

Prenumerata RESTAURACJI to:
  • Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania dwumiesięcznika
  • Dostęp do archiwum wydań „Restauracji” w wersji online
  • Specjalistyczne raporty w ramach prenumeraty
Prenumeratę możesz zamówić:
  • Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 20
  • Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego na stronie www.sklep.pws-promedia.pl
Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Restauracji napisz skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.pl
W najnowszym wydaniu
 
Strefa prenumeratora
ARCHIWUM ONLINE RESTAURACJI:

Login:
Hasło:
Zapomniałem hasło

E-tygodnik
Bądź na bieżąco
Jeżeli chcesz otrzymywać w każdy poniedziałek przegląd najważniejszych informacji branżowych, zapisz się do listy subskrybentów.Jeżeli chcesz wypisać się z listy odbiorców newslettera, wpisz adres e-mailowy i kliknij "rezygnuję".
Twój e-mail